<xmp id="qegcg"><nav id="qegcg"></nav>
<xmp id="qegcg">
> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
U?y ban Y tê? va? S??c kho?e Nha? n???c Trung Qu??c: Nga?y 12/8 Trung Qu??c ghi nha?n thêm 99 ca nhiê?m Covid-19 m??i, trong ?o? co? 47 ca trong n???c
 M?i nh?t:2021-08-13 18:22:06   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 13/8, U?y ban Y tê? va? S??c kho?e Nha? n???c Trung Qu??c th?ng ba?o, t?? 0-24 gi?? nga?y 12/8, 31 ti?nh tha?nh va? Binh ?oa?n Sa?n xua?t va? Xay d??ng Tan C??ng ?a? ba?o ca?o ghi nha?n thêm 99 ca nhiê?m Covid-19 m??i, trong ?o? co? 52 ca nhiê?m ngo?i nha?p, 47 ca trong n???c (ti?nh Giang T? 26 ca, Hà Nam 14 ca, H?? B??c 4 ca, H?? Nam 2 ca, Van Nam 1 ca); kh?ng co? ca t?? vong; co? 1 ca nghi nhiê?m m??i trong n??c la? ?? t?nh Ha? Nam.

Cu?ng nga?y, co? 51 ca kho?i bê?nh xua?t viê?n, 3716 ng???i ????c d? b? quan sa?t y t?, t?ng 2 ca bê?nh n??ng so v??i m?t nga?y tr???c.

精品久久久久久中文字幕2020