<xmp id="qegcg"><nav id="qegcg"></nav>
<xmp id="qegcg">
> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
18 con voi chau A? ?? Thung lu?ng voi hoang da? ti?nh Van Nam ta?n h???ng ?a?i tiê?c nga?y lê? v??i 3 t?n c?a h?n 10 loa?i hoa qua?
 M?i nh?t:2021-08-13 18:21:40   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Nga?y 12/8 la? Ngày Voi th? gi?i, ta?i Thung lu?ng voi hoang d? ?? Xíp-xo?ng-b?n-nà ti?nh Van Nam, Trung Qu??c, khu danh lam th??ng ca?nh va? Hiê?p h??i Ba?o vê? Voi chau A? Xíp-xo?ng-b?n-na cu?ng t?? ch??c hoa?t ???ng c?ng i?ch nhan Ngày Voi th? gi?i, nh??m nang cao y? th??c ba?o vê? sinh tha?i cu?a c??ng ???ng xa? h??i, ?ê? x???ng cu?ng xay d??ng quê nha? ha?i ho?a voi chau A?.

Trong th??i gian hoa?t ???ng, ta?i “Nha? ?n c?a voi” trong Thung lu?ng voi hoang d?, 18 con voi chau A? ?ang ta?n h???ng ?a?i tiê?c nga?y lê? v?i 3 ta?n th??c ?n c?a h?n chu?c loa?i hoa qua? nh? qua? chu??i, d??a, thanh long, v.v.

Voi chau A? la? loa?i ???ng va?t co? x??ng s??ng trên c?n l?n nh?t va? co? ti?nh tiêu biê?u nha?t ta?i chau A? hi?n nay, ?? Trung Qu??c chu? yê?u phan b?? ta?i 3 chau va? tha?nh ph?? cu?a ti?nh Van Nam, s?? l???ng  khoa?ng 300 con.

精品久久久久久中文字幕2020