<xmp id="qegcg"><nav id="qegcg"></nav>
<xmp id="qegcg">
> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tam h?i viên
Thu? t???ng La?o cho biê?t Trung Qu??c ?ang sau s??c h??p ta?c pho?ng ch??ng di?ch Covid-19 toa?n ca?u b??ng ha?nh ???ng th??c tê?
 M?i nh?t:2021-08-12 18:03:44   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 11/8, ta?i Lê? ba?n giao l? v??c-xin th?? 5 do Trung Qu??c viê?n tr?? cho La?o, Thu? t???ng La?o Phankham cho biê?t, Trung Qu??c ?ang thu?c ?a?y h??p ta?c pho?ng, ch??ng di?ch toa?n ca?u kh?ng ng??ng sau s??c b??ng ha?nh ???ng th??c tê?, go?p pha?n xay d??ng c??ng ???ng cu?ng chung va?n mê?nh cu?a nhan loa?i.

Cu?ng nga?y, Lê? ba?n giao l? v??c-xin th?? 5 do Trung Qu??c viê?n tr?? cho La?o ?a? diê?n ra ta?i B?? Y tê? La?o. ?a?i s?? Trung Qu??c ta?i La?o Kh??ng Ta?i ??ng cho biê?t, Trung Qu??c lu?n ???t viê?c h??p ta?c pho?ng ch??ng di?ch Covid-19 v??i La?o ?? vi? tri? ?u tiên, ?a? viê?n tr?? h?n 2 triê?u 900 nghi?n liê?u v??c-xin, va? se? s??m cung ca?p m??t l? m?i v??c-xin va? va?t t? cho La?o.

精品久久久久久中文字幕2020